The Navitas EdTech Landscape

The Navitas EdTech Landscape

EdTech, ההופך להיות לשיחת היום בקהילת ההשקעות הבינלאומית נתפס בעיני רבים בישראל כטכנולוגיה המיועדת לבתי ספר, או בכינויים k-12. לקראת הכנס המתקרב, Israel Edtech Summit 2018, שיתמקד בנושא חשוב זה לצד נושאים “בוערים” אחרים בתחום, ובמקביל לדיון בנושא זה בכל...
יחצני האדטק– הזדמנות או בעיה ?

יחצני האדטק– הזדמנות או בעיה ?

בשבועות האחרונים, ה- New York Times מעלה על הכתב את התופעה של מורים משפיעים ומקדמים טכנולוגיה בכיתה בתמורה לתגמול כספי או טובות הנאה אותם הם מקבלים מחברות האד-טק.
מאת : קרן רובל,מומחית ויועצת באדטק

מנהיגות חינוכית ויזמות עסקית נוסח אמריקה

מנהיגות חינוכית ויזמות עסקית נוסח אמריקה

טרביס אלן נולד ב- 1991. בשנת 2009 הוא היה תלמיד תיכון אמריקאי טיפוסי – כזה שלא עושה למורים שלו חיים קלים במיוחד. זה מה שסיבך איתו עם המורה – שהחרימה לו את האייפון וסילקה אותו מהשיעור.
בשלב הזה טרביס הכין סרטון ליו-טיוב, שבו פתח והצהיר – ״יש לי רעיון כיצד לשנות את מערכת החינוך בארצות הברית״. לחצו לקריאה….