EdTech, ההופך להיות לשיחת היום בקהילת ההשקעות הבינלאומית נתפס בעיני רבים בישראל כטכנולוגיה המיועדת לבתי ספר, או בכינויים k-12. לקראת הכנס המתקרב, Israel Edtech Summit 2018, שיתמקד בנושא חשוב זה לצד נושאים "בוערים" אחרים בתחום, ובמקביל לדיון בנושא זה בכל כנסי EdTech...