הכנס השנתי של הפורום הציבורי לשוויון הזדמנויות בחינוך ייערך זו השנה בשנייה ברמת-גן. הכנס יתקיים ביום ראשון, 20 בנובמבר, באשכול הפיס למדעים ולאמנויות (אהל שם, רחוב רוקח 118), ויעסוק בסוגיות חשובות הנמצאות על סדר היום החינוכי.

https://www.ramat-gan.muni.il

תכנית הכנס:

17:30-17:00 | התכנסות, רישום וכיבוד קל

18:00-17:30 | מליאה

דברי פתיחה: אורה חכם – יו”ר הפורום הציבורי למען שוויון הזדמנויות בחינוך; ישראל זינגר – ראש עיריית רמת-גן ויו”ר ועדת החינוך של המרכז השלטון המקומי.

יישאו דברים: ח”כ יוסי יונה – יו”ר השדולה למען החינוך הציבורי; ח”כ פרופ’ עמנואל טרכטנברג – יו”ר השדולה למען הגיל הרך. מנחה: ליאור כרמל – יועץ אסטרטגי ומרצה לניהול מערכות חינוך וחבר צוות היגוי בפורום.
חברי הכנסת המשתתפים בכנס: ח”כ עודד פורר, ח”כ מירב בן ארי, ח”כ יוסוף ג’בארין, ח”כ איציק שמואלי, ח”כ יפעת שאשא ביטון.

19:30-18:00| דיונים במושבים

 

מושב ב – בית הספר העתידי

הרצאה מרכזית: פרופ’ דוד חן | ד”ר יוכבד פנחסי אדיב.

משתתפים: ח”כ עודד פורר; ד”ר יקי דיין – מייסד “אדטק ישראל”; ד”ר דב מימון – עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי; אלה פוקס – מנהלת מחלקת חינוך חברתי-ערכי ואירועים אגף החינוך, עיריית רמת-גן; עמנואל שח”ף – חבר פורום וסיור אגודת ישראל-גרמניה; אירית מנדלסון-מאיר – מנהלת מחלקת נוער צעירים וסטודנטים; לילי הלפרין – מנהלת מרכז אמ”ת; חגית אליאס – מנהלת תכנית קדם עתידים; אריה ברנע – מנהל קריית החינוך ע”ש בן גוריון עמק חפר; ליאור כרמל – יועץ אסטרטגי ומרצה לניהול מערכות חינוך.